द्राक्षाच्या पेटेंटेड जाती – द्राक्ष बागायतदार संघाची भूमिका – Khetigaadi, Agriculture, Tractor

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA1U4SM_Y शेतीच्या बांधावर यामध्ये द्राक्षाच्या पेटेंटेड जाती भारतामध्ये आणण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी व त्यावर सरकार आणि द्राक्ष बागायतदार संघाची भूमिका श्री. कैलासराव भोसले, खजिनदार - द्राक्ष बागायतदार संघ यांनी खेतीगाडी च्या…

0 Comments