advertisement | Tractor In India
Massey Ferguson MF 6028 4WD

एचपी : 28

डिस्प्लेसमेंट सीसी :

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 1030 DI MAHASHAKTI

एचपी : 30

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2270

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson 1035 DI Dost

एचपी : 35

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2270

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 1035 DI

एचपी : 35

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2400

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 1035 DI SHAKTI

एचपी : 35

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2400

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 1134 DI

एचपी : 35

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2270

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson 1035 DI

एचपी : 36

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2400

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson 1035 DI Planetary Plus

एचपी : 39

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2400

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 1035 DI MAHASHAKTI

एचपी : 39

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2400

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson 1035 DI Tonner

एचपी : 40

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2400

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 241 DI MAHAAN

एचपी : 42

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2500

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 241 4WD

एचपी : 42

डिस्प्लेसमेंट सीसी :

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 241 DI PLANETARY PLUS

एचपी : 42

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2500

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 241 DI MAHASHAKTI

एचपी : 42

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2500

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 7250 Power

एचपी : 46

डिस्प्लेसमेंट सीसी :

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 245 DI MAHASHAKTI

एचपी : 47

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2500

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 7250 DI 4 WD

एचपी : 47

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2500

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 5245 PLANETARY PLUS

एचपी : 47

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2500

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 7250 DI Power UP 4 WD

एचपी : 50

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 5245 DI 4WD

एचपी : 50

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 5245 MAHA MAHAAN

एचपी : 50

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 5245 PLANETARY PLUS V1

एचपी : 50

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 245 DI

एचपी : 50

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 9000 DI

एचपी : 50

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 9500 4WD

एचपी : 58

डिस्प्लेसमेंट सीसी : 2700

सिलेंडर संख्या : 3

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा
Massey Ferguson MF 2635 4WD

एचपी : 75

डिस्प्लेसमेंट सीसी :

सिलेंडर संख्या : 4

डेमोसाठी विनंती ऑन रोड प्राइज मिळवा


ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू