ट्रॅक्टर किंमत मिळवा

मैसी फर्ग्यूसन ट्रॅक्टर


Read More

Massey Ferguson Tractors in India Tractor HP Tractor Price
Massey Ferguson 241 DI 42 HP 7 Lakh - 7.65 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI 39 HP 39 HP 6 Lakh - 6.7 Lakh
Massey Ferguson 1035 Di 36 HP 5.8 Lakh - 6.65 Lakh
Massey Ferguson 245 DI 46 HP 6.95 Lakh - 7.6 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI SHAKTI 35 HP 6.1 Lakh - 7.2 Lakh
Massey Ferguson 241 DI MAHASHAKTI 42 HP 6.1 Lakh - 7.2 Lakh
Massey Ferguson 1030 DI MAHASHAKTI 30 HP 5 Lakh - 5.45 Lakh
Massey Ferguson 6028 4WD 28 HP 5.8 Lakh - 6.45 Lakh
Massey Ferguson 241 DI PLANETARY PLUS 42 HP 6.8 Lakh - 7.3 Lakh
Massey Ferguson 9500 4WD 58 HP 11.2 Lakh - 11.7 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI MAHASHAKTI 39 HP 6 Lakh - 6.89 Lakh
Massey Ferguson 7250 DI Power UP 4 WD 50 HP 7.45 Lakh - 7.8 Lakh
Massey Ferguson 2635 4WD 75 HP 11.8 Lakh - 12.55 Lakh
Massey Ferguson 9500 4Wd Smart 58 HP 11.2 Lakh - 11.95 Lakh
Massey Ferguson 7250 Power 46 HP 7.1 Lakh - 7.95 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI Dost 35 HP 5.3 Lakh - 5.66 Lakh
Massey Ferguson 7250 Di Powerup 50 HP 8.1 Lakh - 8.67 Lakh
Massey Ferguson 241 Di 4Wd 42 HP 7.9 Lakh - 8.65 Lakh
Massey Ferguson 245 Smart 46 HP 7.95 Lakh - 8.4 Lakh
Massey Ferguson 241 DI DYNATRACK 42 HP 7.8 Lakh - 8.95 Lakh
Massey Ferguson 9000 Planetary Plus 50 HP 7.1 Lakh - 7.4 Lakh
Massey Ferguson 9500 2Wd Smart 58 HP 9.6 Lakh - 10.65 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI Tonner 40 HP 5.9 Lakh - 6.25 Lakh
Massey Ferguson 9500 58 HP 8.8 Lakh - 9.2 Lakh
Massey Ferguson 1035 Di Mahashakti Tonner 39 HP 5.6 Lakh - 6.1 Lakh
Massey Ferguson 5245 PLANETARY PLUS 50 HP 7 Lakh - 8.25 Lakh
Massey Ferguson 5245 DI 4WD 50 HP 8 Lakh - 8.4 Lakh
Massey Ferguson 245 DI MAHASHAKTI 47 HP 7.2 Lakh - 7.85 Lakh
Massey Ferguson 245 50 HP 7.5 Lakh - 7.8 Lakh
Massey Ferguson 241 DI MAHAAN 42 HP 6.7 Lakh - 7.6 Lakh
Massey Ferguson 241 DI Tonner 42 HP 6 Lakh - 6.8 Lakh
Massey Ferguson 1134 DI 35 HP 5.15 Lakh - 6.2 Lakh
Massey Ferguson 7250 Di 46 HP 6.8 Lakh - 7.15 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI Planetary Plus 40 HP 6.12 Lakh - 7.3 Lakh
Massey Ferguson 241 DI Planetary Plus Crown series 42 HP 7.1 Lakh - 7.65 Lakh
Massey Ferguson 9500 Super Shuttle Series 4WD 58 HP 9.2 Lakh - 9.58 Lakh
Massey Ferguson 5245 Di Maha Mahan 50 HP 7.16 Lakh - 7.65 Lakh
Massey Ferguson 241 R 42 HP 6.7 Lakh - 7.65 Lakh
Massey Ferguson 9500 E 50 HP 7.9 Lakh - 8.85 Lakh
Massey Ferguson 1035 DI Super Plus 40 HP 6.1 Lakh - 6.75 Lakh

Search मैसी फर्ग्यूसन ट्रॅक्टर

सर्व मैसी फर्ग्यूसन ट्रॅक्टर

159.9 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
82.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई ३९ एचपी 2WD
 • 39 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
77.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई 2WD
 • 36 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
69.2 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४५ डीआई 2WD
 • 46 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
55.2 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई शक्ति 2WD
 • 35 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
53.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई महाशक्ति 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
Ad
Khetiguru app ad Crop special kit products ad
48.7 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३० डीआई महाशक्ति 2WD
 • 30 HP
 • 2270 CC
 • 3 Cylinder
47.0 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ६०२८ ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 28 HP
 • 1318 CC
 • 3 Cylinder
46.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई प्लेनेटरी प्लस 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
44.4 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९५०० ४ डब्ल्यूडी 4WD
 • 58 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
43.7 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई महाशक्ति 2WD
 • 39 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
41.9 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ७२५० डीआई पावर यूपी ४ डब्ल्यूडी 4WD
 • 50 HP
 • 2700 CC CC
 • 3 Cylinder Cylinder
Ad
Khetiguru app ad Crop special kit products ad
37.5 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २६३५ ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 75 HP
 • 3600 CC
 • 4 Cylinder
37.3 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९५०० ४डब्ल्यूडी स्मार्ट 4WD
 • 58 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
36.6 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ७२५० पॉवर 2WD
 • 46 HP
 • 3 Cylinder
35.6 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई दोस्त 2WD
 • 35 HP
 • 2270 CC
 • 3 Cylinder
34.8 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ७२५० डीआई पावरअप 2WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
34.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
32.3 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४५ स्मार्ट 2WD
 • 46 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
31.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई डायनाट्रैक 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
30.8 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९००० प्लैनेटरी प्लस 2WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
30.3 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९५०० २डब्ल्यूडी स्मार्ट 2WD
 • 58 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
29.8 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई टोनर 2WD
 • 40 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
29.7 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९५०० 2WD
 • 58 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
29.2 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई महाशक्ति टोनर 2WD
 • 39 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
29.2 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ५२४५ प्लेनेटरी प्लस 2WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
29.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ५२४५ डीआई ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
28.1 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४५ डीआई महाशक्ति 2WD
 • 47 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
28.0 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४५ 2WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
27.8 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई महान 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
26.9 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ डीआई टोनर 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
25.6 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ११३४ डीआई 2WD
 • 35 HP
 • 2270 CC
 • 3 Cylinder
25.3 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ७२५० डीआई 2WD
 • 46 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
25.2 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई प्लेनेटरी प्लस 2WD
 • 40 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
22.6 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९५०० सुपर शटल सीरीज ४ डब्ल्यूडी 4WD
 • 58 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
21.0 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ५२४५ डीआई महा महान 2WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
19.9 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ आर 2WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
15.9 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ५११८ २डब्ल्यूडी 2WD
 • 20 HP
 • 825 CC
 • 1 Cylinder
15.7 K
Massey Ferguson Tractor
मेसी फ़ेरगियुसन २४६ डाइनाट्रेक ४डब्लूडी 4WD
 • 46 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
14.4 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ९५०० ई 2WD
 • 50 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
14.2 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ५११८ ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 20 HP
 • 825 CC
 • 1 Cylinder
11.5 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४५ स्मार्ट ४ डब्ल्यूडी 4WD
 • 46 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
10.1 K
Massey Ferguson Tractor
मॅसी फर्ग्युसन ८०५५ मॅग्नाट्रॅक 2WD
 • 50 HP
 • 3 Cylinder
9.4 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन ७२३५ डीआई 2WD
 • 35 HP
 • 3 Cylinder
6.8 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डीआई सुपर प्लस 2WD
 • 40 HP
 • 2400 CC
 • 3 Cylinder
6.6 K
Massey Ferguson Tractor
246 डायनाट्रॅक 2WD 2WD
 • 46 HP
 • 3 Cylinder
5.4 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४१ ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 42 HP
 • 2500 CC
 • 3 Cylinder
4.9 K
Massey Ferguson Tractor
६०२८ मॅक्सप्रो नॅरो ट्रॅक 4WD
 • 28 HP
 • 3 Cylinder
4.3 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन २४५ डीआई प्लेनेटरी पी. 2WD
 • 46 HP
 • 2700 CC
 • 3 Cylinder
4.0 K
Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson 254 DynaSmart 2WD
 • 50 HP
 • 2700 cc CC
 • 3 Cylinder
3.6 K
Massey Ferguson Tractor
मॅसी फर्ग्युसन ६०२६ मॅक्सप्रो नॅरो ट्रॅक 4WD
 • 26 HP
 • 3 Cylinder
2.9 K
Massey Ferguson Tractor
मॅसी फर्ग्युसन ६०२८ मॅक्सप्रो वाईड ट्रॅक 4WD
 • 28 HP
 • 3 Cylinder
2.5 K
Massey Ferguson Tractor
मॅसी फर्ग्युसन ६०२६ मॅक्सप्रो वाईड ट्रॅक 4WD
 • 26 HP
 • 3 Cylinder
1.7 K
Massey Ferguson Tractor
मैसी फर्ग्यूसन 5225 2WD
 • 24 HP
 • 1290 cc CC
 • 2 Cylinder Cylinder
1.6 K
Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson 254 DYNATRACK 4WD
 • 50 HP
 • 2700 cc CC
 • 3 Cylinder Cylinder
805
Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson 254 DynaSmart 4WD
 • 50 HP
 • 2700 cc CC
 • 3 Cylinder Cylinder

Massey Ferguson Tractor Series

Used Massey Ferguson Tractors

289
Massey Ferguson
Massey Ferguson 241 DI
300000 42HP
 • 2014
 • Not Available Hrs
 • Dausa RJ
176
Massey Ferguson
Massey Ferguson 241 DI
610000 42HP
 • 2024
 • Less than 500 Hrs
 • Jhajjar HA
235
Massey Ferguson
Massey Ferguson 1035 Di
100000 36HP
 • 2005
 • 500 - 1000 Hrs
 • Baghpat UP
497
Massey Ferguson
Massey Ferguson 241 DI MAHASHAKTI
200000 42HP
 • 2007
 • 3001 - 4000 Hrs
 • Bharatpur RJ

Massey Ferguson Tractor Implements

Watch Massey Ferguson Tractor Videos

Massey Ferguson Tractor Dealers & Service Centers

A N MOTORS

 • Massey Ferguson
 • Near Kundan Palace, Hanumangarh Road, Abohar-152116, Distt - Firozpur, Punjab
 • Fazilka

A S Tractors

 • Massey Ferguson
 • Itwa Bazar, Bansi Road, Siddharthnagar- 272192, Uttar Pradesh
 • Siddharthnagar

A.K MOTORS & TRACTORS

 • Massey Ferguson
 • Lawan Road, Baloda Bazar
 • Raipur

AADESHWAR TRACTORS AND MOTORS

 • Massey Ferguson
 • Ajmer Road, Beawer,Pincode : 305901
 • Ajmer

About Massey Ferguson Tractors


मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर बद्दल माहिती :

मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर. मॅसी फर्ग्युसन २४१ डीआय महाशक्ती ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन २४१ डीआय प्लॅनेटरी प्लस ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन २४१ डीआय महान ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डी आय महाशक्ती ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डी आय शक्ती ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन २४१ डीआय शक्ती ट्रॅक्टर, मॅसी ५ डीआय ट्रॅक्टर, मॅसी ५ डीआय ट्रॅक्टर फर्ग्युसन ९५०० ४डब्लूडी ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन ९५०० ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्यूसन ७२५० डी पॉवर अप ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन ९००० प्लॅनेटरी प्लस ट्रॅक्टर.मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर मध्ये आवश्यक परिस्थितीत दर्जेदार कार्य करण्यासाठी मजबूत, प्रचंड आणि मजबूत ट्रॅक्टर इंजिन आहे. मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर हाताळण्यास सोपे आहेत आणि सर्वोत्तम किमतीत अद्वितीय स्टाइल आणि विश्वासार्ह ओळख घेऊन येतात. मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरची किंमत रु.पासून सुरू होते. ४.४५ लाख.


मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर हा एक जगप्रसिद्ध प्रीमियम संपूर्णपणे पदवीधर शेती मशिनरी शी निगडीत ट्रॅक्टरचा एक मोठा प्रकार प्रदान करतो हे ट्रॅक्टरच्या जगात एक प्रतीक आहे कारण मॅसी फर्ग्युसनचे संपूर्ण ट्रॅक्टर मागील शतकातील प्रीमियम आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत ट्रॅक्टरसह शेतकऱ्यांना प्रत्येक यांत्रिकीकरणाची सेवा देतात.मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर हा एजीसीओ द्वारे तयार केलेल्या सर्व ब्रँडपैकी एक आहे आणि जगभरातील एक प्रमुख व्यापारी आहे. मॅसी ट्रॅक्टर चा दर आश्चर्यकारकपणे कमी आहे. मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर २५ एचपी ते ७५ एचपी असे पॉवर आउटपुट तयार करतात.


मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर:

 • मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर चे मॉडेल दर्जेदार आहेत.

 • हे उच्च तंत्रज्ञान उत्पादने तयार करते.

 • पार्ट्सची सुलभ उपलब्धता: ट्रॅक्टरच्या पार्ट्सच्या सहज उपलब्धतेमुळे ते जास्तीत जास्त अप टाइम सुनिश्चित करते.

 • ग्राहकांच्या गरजेनुसार मॉडेल्सचे विस्तृत प्रकार आहेत.

 • त्यांची एचप राइन्ज २५ ते ७५ एचपी पर्यंत आहे त्याने भारतात अतूट प्रतिष्ठा निर्माण केली. मॅसी फर्ग्युसन ह

  भारतातील सर्वोत्तम ट्रॅक्टर कंपनी  का आहे याचे औचित्य सिद्ध करणारे मुख्य यश.आहे 


भारतातील काही पापुलर मॉडेल :

मॅसी फर्ग्युसन  १०३५ डीआई शक्ती हा ३६ एचपी ट्रॅक्टर आहे ज्याचे इंजिन आरपीएम रेट केलेले २०००आरपीएमआहे. यात ३ सिलेंडर असतात. इंजिनची उंची २१८५ मिमी आहे. हे २डब्लूडी ट्रॅक्टरमध्ये येते. यामध्ये ४७ लीटर क्षमतेच्या इंधन टाकीची इनलाइन प्रकारची इंधन टाकी असते. या ट्रॅक्टरमध्ये स्लाइडिंग मेश ट्रान्समिशन सिस्टम आहे. हे फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स गीअर्ससह देखील उपलब्ध आहे. या ट्रॅक्टरची किंमत

 ५. ७७ लाखांपासून सुरू होते.मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआई हा ३९ एचपी  ट्रॅक्टर आहे ज्याचे इंजिन आरपीएम रेट केलेले २५०० आरपीएम आहे. यात ३ सिलेंडर असतात. हे २डब्लूडी ट्रॅक्टर मध्ये येते. यामध्ये ४७ लिटर क्षमतेच्या इंधन टाकीची इनलाइन प्रकारची इंधन टाकी असते. हे ८ फॉरवर्ड आणि २ रिव्हर्स गीअर्ससह देखील उपलब्ध आहे. हे ड्युअल-क्लच सिस्टम सह येते. पॉवर टेक-ऑफचा प्रकार थेट, सहा स्प्लिंड शाफ्टसह निश्चित केला जातो.मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआई हा ३९ एचपी ट्रॅक्टर हा ३२२० एमएम एकूण लांबी सह उपलब्ध आहे. या ट्रॅक्टरमध्ये सीसी मध्ये २४०० विस्थापन आहे. या ट्रॅक्टरची किंमत ५ लाखांपासून सुरू होते.मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआई टोनर हा ४० एचपी ट्रॅक्टर आहे ज्याचे इंजिन २५०० आरपीएम रेट आहे. यात ३ सिलेंडर असतात. हे २डब्लूडी ट्रॅक्टर मध्ये येते. यात ५५ लिटर इंधन टाकीची क्षमता आहे. इंजिनची उंची २२०० मिमी आहे. मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डी आय टोनर ट्रॅक्टर एकूण वजन १८२० किलोग्रॅम सह उपलब्ध आहे. या ट्रॅक्टरमध्ये २४०० विस्थापन सीसी आहे. या ट्रॅक्टरची किंमत ५. ३० लाखांपासून सुरू होते.मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर डीलर्स:

भारतातील अधिकृत मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर डीलर आणि खेतीगाडी येथील मॅसी फर्ग्युसन सेवा केंद्र तपासा


मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर निवडण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी खेतीगाडी सर्वोत्तम कशी आहे?

खेतीगाडी तुम्हाला मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर चे किमतीचे मॉडेल, मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर चे नवीन ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन आगामी ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन लोकप्रिय ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर, मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर्स वापरलेल्या ट्रॅक्टर ची किंमत, तपशील, पुनरावलोकन, प्रतिमा, ट्रॅक्टर बातम्याआणि इतर माहिती प्रदान करते.तुम्ही माहिती शोधत असाल तर मॅसी फर्ग्युसनच्या अधिकृत वेबसाइटवर क्लिक करा किंवा भारतातील ट्रॅक्टर डीलर आणि खेतीगाडी येथील पॉवरफुल सर्व्हिस सेंटरवर क्लिक करा. खेतीगाडी शेतकऱ्यांना सहज विश्वसनीय माहिती पुरवते. वेबसाइट सर्व ट्रॅक्टरची वैशिष्ट्ये, अनुप्रयोग आणि इतर ट्रॅक्टरची तुलना या बद्दल तपशील देणे .


जर तुम्ही कोणत्याही प्रश्नांची वाट पाहत असाल किंवा मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची योजना करत असाल, तर माहिती गोळा करण्यासाठी खेतीगाडी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.अधिक तपशिलांसाठी खेतीगाडी वेबसाइट अर्थात khetigaadi.com वर तपासा किंवा खेतीगाडी मोबाइल अँप डाउनलोड करा.त्यामुळे, जर तुम्हाला मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर घ्यायचे असतील तर खेतीगाडी हे त्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे.मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरची अपडेट माहिती मिळवण्यासाठी खेतीगाडी मोबाइल अँप डाउनलोड करा आणि मिळवा जास्तीत जास्त माहिती 


* सगळ्या ट्रॅक्टर ची ब्रांड :   

महिंद्रा  ट्रॅक्टर, स्वराज  ट्रॅक्टर, सोनालिका  ट्रॅक्टर, न्यू होल्याण्ड  ट्रॅक्टर, ऐचर  ट्रॅक्टर, कोबाटा  ट्रॅक्टर, टाफे  ट्रॅक्टर, मेसी फर्गुसन, फ़ोर्स मोटर्स  ट्रॅक्टर, इंडो फार्म  ट्रॅक्टर, प्रित  ट्रॅक्टर, पावर ट्रैक  ट्रॅक्टर, फार्म ट्रैक  ट्रॅक्टर, स्टैंडर्ड   ट्रॅक्टर, येस  ट्रॅक्टर, ट्रैक स्टार  ट्रॅक्टर, स्टँडर्ड ट्रॅक्टर.


मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर च्या किमती विषयी माहिती :

मैसी फर्ग्यूसन  ट्रैक्टर मॉडेल


ट्रैक्टर एचपी


सिलेंडर की संख्या 


ट्रैक्टर की कीमत


मैसी फर्ग्यूसन ६०२८

२५ एचपी


३ सिलेंडर 

५ .१० -५.५० लाख 

मैसी फर्ग्यूसन   ९५०० ४ डब्लू डी स्मार्ट

५० एचपी

३ सिलेंडर


७.८८ - ७.६५  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन   ९५०० २ डब्लू डी स्मार्ट

५८ एचपी

३ सिलेंडर

८.२५-१०.२५  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन २४५ स्मार्ट

४६ एचपी

३ सिलेंडर

६.७-७.२ लाख 


मैसी फर्ग्यूसन  ७२५० डी आय

४६  एचपी

३ सिलेंडर

६.१५-६.७५ लाख 

 

मैसी फर्ग्यूसन २४१ डी आय ४ डब्लू डी

४२ एचपी

३ सिलेंडर 

७.५ -८.००  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन ६०२८

२८ एचपी

३ सिलेंडर 

५.११- ५.५५  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन   ९५००

५० एचपी

३ सिलेंडर 

७.५५-७.६५  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन २४५

४६ एचपी

३ सिलेंडर 

६.०८-६.५७  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन २४१ डी आय पवारअप

४२ एचपी

३ सिलेंडर 

५.७५ - ६.४   लाख 


मैसी फर्ग्यूसन  ५२४५ डी आय महा महन

५० एचपी

३ सिलेंडर 

६.३२- ६.८६  लाख 


मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डी आय महाशक्ति टोनर

३९ एचपी

३ सिलेंडर 

५ .६०  - ६ .१० लाख 


मैसी फर्ग्यूसन १०३५ डी आय 

३६ एचपी

३  सिलेंडर 

४ .९४ - ५ .२८ लाख मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर  विषयी विचारले जाणारी प्रश्न ? 

प्रश्न:१. मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ची किंमत किती आहे?

उत्तर:भारतातील मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरची किंमत   पासून ४. ५० लाख ते रु.  १५. २० लाख आहे.

प्रश्न:२. मॅसी फर्ग्युसन आणि टाफे सेम ब्रँड आहेत का?

उत्तर : होय, मॅसी फर्ग्युसन आणि टाफे हे सेम ब्रँड आहेत

प्रश्न:३ . मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ची किंमत किती आहे?

उत्तर: रु. पासून४. ५०  लाख ते भारतातील मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरची किंमत १५. २० लाख आहे.

प्रश्न:४ . मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर एचपी श्रेणी काय आहे?

उत्तर : २८ ते ७५ एचपी ही मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर एचपी श्रेणी आहे.

प्रश्न:५. मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरचे नवीनतम मॉडेल कोणते आहेत?

उत्तर : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ९५०० स्मार्ट, मॅसी फर्ग्युसन २४५ स्मार्ट, मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआय टोनर ही मॅसी फर्ग्युसनची नवीनतम मॉडेल्स आहेत.

प्रश्न:६. मॅसी फर्ग्युसन ब्रँडमधील ५८ एचपी ट्रॅक्टर मॉडेल कोणते आहे?

उत्तर : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ४५०० ४डब्लूडी ट्रॅक्टर ५८एचपी सह उपलब्ध आहे.

प्रश्न:७. मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ७२५० डीआई ची किंमत किती आहे?

उत्तर: मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ७२५० डीआई ची किंमत किफायतशीर आहे जी६.२५  लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि ६. ७५ लाख रुपयांपर्यंत जाते.

प्रश्न:८ . मॅसी फर्ग्युसन मधील लोकप्रिय ट्रॅक्टर मॉडेल कोणते आहेत?

उत्तर : लोकप्रिय मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर मॉडेल आहेत: मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआय, मॅसी फर्ग्युसन २४१ डीआय महाशक्ती, मॅसी फर्ग्यूसन ७२५० पॉवर अप.

प्रश्न:९. मॅसी फर्ग्युसनचे सर्वात महाग ट्रॅक्टर मॉडेल कोणते आहे?

उत्तर : मॅसी फर्ग्युसन मधील सर्वात महाग ट्रॅक्टर मॉडेल मॅसी फर्ग्युसन २६३५  ४ डब्ल्यूडी आहे ज्याची किंमत १५. २० लाख रुपये आहे.

प्रश्न:१०. मॅसी फर्ग्युसन ब्रँडमध्ये कोणते मिनी ट्रॅक्टर मॉडेल लोकप्रिय आहे?

उत्तर: मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ६०२८ ४डब्लूडी मिनी श्रेणी श्रेणीमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

प्रश्न:११. मॅसी फर्ग्युसन चे संस्थापक कोण आहेत?

उत्तर : डॅनियल मॅसी यांनी १८४७ मध्ये मॅसी फर्ग्युसन या ब्रँड नावाने उत्पादन कंपनीची स्थापना केली.

प्रश्न:१२. सर्वात मोठा मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर कोणता आहे?

उत्तर : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर २६३५ ४डब्लूडी ट्रॅक्टर हे मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ब्रँडमधील प्रसिद्ध मॉडेल आहे.

प्रश्न:१३. भारतात मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरची किती मॉडेल उपलब्ध आहेत?

उत्तर : भारतात मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर उपलब्ध असलेल्या ३० हून अधिक मॉडेल्सची विस्तृत श्रेणी देतात.

प्रश्न:१४. मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डी चा गियर बॉक्स प्रकार काय आहे?

त्तर : मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डी ६ फॉरवर्ड + २ रिव्हर्स गिअर आणि पर्यायी ८ फॉरवर्ड +२  रिव्हर्स गीअर्ससह येते.

प्रश्न:१५. आम्ही मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर भाड्याने घेतो आणि ते परवडणारे आहे का?

उत्तर: होय, तुम्ही मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर वेगवेगळ्या ट्रॅक्टरधारकांकडून भाड्याने आणि परवडणाऱ्या दरात घेऊ शकता.Massey Ferguson Tractor Related FAQs

Ans : होय, मॅसी फर्ग्युसन आणि टॅफे एकच ब्रँड आहेत.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ची रेंज २८ एचपी ते ७५ एचपी पर्यंत आहे.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ९५०० स्मार्ट, मॅसी फर्ग्युसन २४५ स्मार्ट, मॅसी फर्ग्युसन १०३५डीआय टोनर ही नवीनतम मॅसी फर्ग्युसन मॉडेल्स आहेत.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर मॉडेल: मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआय शक्ती, मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआय, मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआय टोनर इ.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर्स ची स्थापना १९५३ मध्ये कॅनडाची मॅसी-हॅरिस आणि युनायटेड किंगडम ची फर्ग्युसन कंपनी यांच्या विलीनीकरणाद्वारे झाली.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टरची किंमत ३.०५ लाख रुपयांपासून सुरू होते.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन २४१ मध्ये ३ सिलेंडर आहेत.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ४५०० ४डब्लूडी ट्रॅक्टर ५८ एचपी सह उपलब्ध आहे.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर ७२५० डीआय ची किंमत किफायतशीर आहे जी ६.२५ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि ६.७५ लाखांपर्यंत जाते .

Ans : मॅसी फर्ग्युसन मधील लोकप्रिय मॉडेल: मॅसी फर्ग्युसन १०३५ डीआय, मॅसी फर्ग्युसन २४१ डीआय महाशक्ती, मॅसी फर्ग्युसन ७२५० पॉवर अप.हे आहेत

Ans : मॅसी फर्ग्युसन मधील सर्वात महाग ट्रॅक्टर मॉडेल मॅसी फर्ग्युसन २६३५ ४डब्लूडी आहे ज्याची किंमत रु. १५.२० लाख आहे.

Ans : मॅसी फर्ग्युसन ६०२८ ४डब्लूडी मिनी रेंजमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

द्रुत दुवे

x
KhetiGaadi Web App
KhetiGaadi Web App

0 MB Storage, 2x faster experience