ट्रॅक्टर किंमत मिळवा

महिंद्रा ट्रॅक्टर

Read More

Mahindra Tractors in India Tractor HP Tractor Price
Mahindra 575 DI 45 HP 6.21 Lakh - 7 Lakh
Mahindra 475 DI 42 HP 5.5 Lakh - 6 Lakh
Mahindra 275 DI TU 39 HP 5.8 Lakh - 6.25 Lakh
Mahindra ARJUN 555 DI 50 HP 7 Lakh - 7.65 Lakh
Mahindra 395DI 39 HP 5.7 Lakh - 6 Lakh
Mahindra 585 DI Sarpanch 50 HP 7.1 Lakh - 7.4 Lakh
Mahindra 415 DI 40 HP 6 Lakh - 6.75 Lakh
Mahindra Yuvraj 215 NXT 15 HP 3.25 Lakh - 3.6 Lakh
Mahindra 475 DI XP PLUS 44 HP 6.1 Lakh - 6.82 Lakh
Mahindra 265 DI 30 HP 4.5 Lakh - 5 Lakh
Mahindra 265 POWER PLUS 35 HP 5 Lakh - 5.65 Lakh
Mahindra Arjun 605 DI ULTRA -1 57 HP 7 Lakh - 7.55 Lakh
Mahindra 275 DI ECO 35 HP 5.1 Lakh - 5.65 Lakh
Mahindra JIVO 225DI 20 HP 3 Lakh - 3.75 Lakh
Mahindra 275 DI XP PLUS 37 HP 5.9 Lakh - 6.3 Lakh
Mahindra 575 DI XP PLUS 47 HP 6 Lakh - 6.45 Lakh
Mahindra Arjun NOVO 605 DI-I 4WD 57 HP 8.8 Lakh - 10 Lakh
Mahindra Arjun International 4WD 87 HP 18 Lakh - 18.25 Lakh
Mahindra Arjun NOVO 605 DI-i 57 HP 8 Lakh - 8.75 Lakh
Mahindra Arjun NOVO 605-DI-PS 52 HP 8.5 Lakh - 9 Lakh
Mahindra 575 DI SP Plus 47 HP 6.9 Lakh - 7.35 Lakh
Mahindra 585 DI Bhoomiputra 50 HP 7.1 Lakh - 7.4 Lakh
Mahindra Yuvo 275 DI 35 HP 5.35 Lakh - 5.8 Lakh
Mahindra JIVO 245 DI 4WD 24 HP 4 Lakh - 4.35 Lakh
Mahindra Arjun Novo 605 DI-Ms 50 HP 8 Lakh - 8.6 Lakh
Mahindra Yuvo 475 DI 42 HP 7 Lakh - 7.35 Lakh
Mahindra YUVO 575 DI 4WD 45 HP 7.9 Lakh - 8.15 Lakh
Mahindra Jivo 365 DI 4WD 36 HP 5.85 Lakh - 6.2 Lakh
Mahindra Yuvo 265 DI 32 HP 5.35 Lakh - 5.9 Lakh
Mahindra 595 DI 50 HP 7 Lakh - 7.75 Lakh
Mahindra 295 DI 39 HP 6 Lakh - 6.4 Lakh
Mahindra 255 DI POWER PLUS 25 HP 4 Lakh - 5.1 Lakh
Mahindra Yuvo 415 DI 40 HP 6.35 Lakh - 6.9 Lakh
Mahindra NOVO 755 DI 75 HP 12.15 Lakh - 14.5 Lakh
Mahindra 245 DI Orchard 24 HP 4.2 Lakh - 4.65 Lakh
Mahindra Novo 655 DI 65 HP 10.6 Lakh - 11.3 Lakh
Mahindra 255 DI 25 HP 4.15 Lakh - 4.55 Lakh
Mahindra Arjun NOVO 605 DI-i-With AC Cabin 57 HP 9.6 Lakh - 10.2 Lakh
Mahindra 555 DI Power Plus 57 HP 7.5 Lakh - 8 Lakh
Mahindra Yuvo 585 MAT 49 HP 8.3 Lakh - 870 Lakh
Mahindra Mahindra Yuvo Tech+ 405 39 HP 6.2 Lakh - 6.3 Lakh

Search महिंद्रा ट्रॅक्टर

सर्व महिंद्रा ट्रॅक्टर

370.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५७५ डीआई 2WD
 • 45 HP
 • 2730 CC
 • 4 Cylinder
121.2 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४७५ डीआई 2WD
 • 42 HP
 • 2730 CC
 • 4 Cylinder
97.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २७५ डीआई टीयू 2WD
 • 39 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
91.1 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन ५५५ डीआई 2WD
 • 50 HP
 • 3054 CC
 • 4 Cylinder
66.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ३९५ डीआई 2WD
 • 39 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
57.6 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो ५७५ डीआई 2WD
 • 45 HP
 • 2979 CC
 • 4 Cylinder
Ad
Khetiguru app ad Crop special kit products ad
57.0 K
Mahindra Tractor
महिन्द्रा ५८५ डीआई सरपंच 2WD
 • 50 HP
 • 4 Cylinder
55.2 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४१५ डीआई 2WD
 • 40 HP
 • 2730 CC
 • 4 Cylinder
52.5 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवराज २१५ एनएक्सटी 2WD
 • 15 HP
 • 863.5 CC
 • 1 Cylinder
51.7 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४७५ डीआई एक्सपी प्लस 2WD
 • 44 HP
 • 4 Cylinder
51.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २६५ डीआई 2WD
 • 30 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
49.9 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २६५ पावर प्लस 2WD
 • 35 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
Ad
Khetiguru app ad Crop special kit products ad
48.5 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन ६०५ डीआई अल्ट्रा -१ 2WD
 • 57 HP
47.7 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २७५ डीआई ईसीओ 2WD
 • 35 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
46.7 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा जीवो २२५ डीआई 2WD
 • 20 HP
 • 1336 CC
 • 2 Cylinder
46.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २७५ डीआई एक्सपी प्लस 2WD
 • 37 HP
 • 3 Cylinder
46.2 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५७५ डीआई एक्सपी प्लस 2WD
 • 47 HP
 • 2979 CC
 • 4 Cylinder
45.8 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५ डीआई-आई ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 57 HP
 • 3531 CC
 • 4 Cylinder
44.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन इंटरनेशनल ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 87 HP
 • 3329 CC
 • 4 Cylinder
42.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५डीआई-आई 2WD
 • 57 HP
 • 3531 CC
 • 4 Cylinder
41.3 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५-डीआई-पीएस 2WD
 • 52 HP
 • 3531 CC
 • 4 Cylinder
40.2 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५७५ डीआई एसपी प्लस 2WD
 • 47 HP
 • 4 Cylinder
40.1 K
Mahindra Tractor
महिन्द्रा ५८५ डीआई भूमिपुत्र 2WD
 • 50 HP
 • 4 Cylinder
38.6 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो २७५ डीआई 2WD
 • 35 HP
 • 2235 CC
 • 3 Cylinder
38.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा जीवो २४५ डीआई ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 24 HP
 • 1336 CC
 • 2 Cylinder
37.9 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५ डीआई-एमएस 2WD
 • 50 HP
 • 3192 CC
 • 4 Cylinder
35.9 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो ४७५ डीआई 2WD
 • 42 HP
 • 2730 CC
 • 4 Cylinder
35.7 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४०५ डीआई 2WD
 • 40 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
35.1 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो ५७५ डीआई ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 45 HP
 • 4 Cylinder
34.3 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा जीवो ३६५ डीआई ४डब्ल्यूडी 4WD
 • 36 HP
 • 3 Cylinder
34.1 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो २६५ डीआई 2WD
 • 32 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
33.8 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५९५ डीआई 2WD
 • 50 HP
 • 2523 CC
 • 4 Cylinder
33.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २९५ डीआई 2WD
 • 39 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
33.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २५५ डीआई पावर प्लस 2WD
 • 25 HP
 • 1490 CC
 • 2 Cylinder
32.6 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो ४१५ डीआई 2WD
 • 40 HP
 • 2730 CC
 • 4 Cylinder
32.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा नोवो ७५५ डीआई 2WD
 • 75 HP
 • 4 Cylinder
31.9 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २४५ डीआई ऑर्चर्ड 2WD
 • 24 HP
 • 1792 CC
 • 2 Cylinder
29.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा नोवो ६५५ डीआई 4WD
 • 65 HP
 • 4 Cylinder
29.2 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २५५ डीआई 2WD
 • 25 HP
 • 1360 CC
 • 2 Cylinder
29.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५ डीआई-आई-विथ एसी केबिन 2WD
 • 57 HP
 • 3531 CC
 • 4 Cylinder
27.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २२५ डीआई पावर प्लस 2WD
 • 25 HP
 • 1490 CC
 • 2 Cylinder
25.4 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५५५ डीआई पावर प्लस 2WD
 • 57 HP
 • 3532 CC
 • 4 Cylinder
19.7 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो ५८५ एमएटी 4WD
 • 49 HP
18.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४७५ डीआई एसपी प्लस 2WD
 • 44 HP
 • 2979 CC
 • 4 Cylinder
8.6 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५८५ डीआय एक्सपी प्लस 2WD
 • 50 HP
 • 4 Cylinder
8.5 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २७५ डीआय टियू एसपी प्लस 2WD
 • 39 HP
 • 3 Cylinder
7.5 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा जीवो ३०५ डीआय 4WD
 • 30 HP
 • 2 Cylinder
7.1 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४१५ डीआय एसपी प्लस 2WD
 • 42 HP
 • 4 Cylinder
7.0 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो टेक प्लस ४१५ डीआई २डब्ल्यूडी 2WD
 • 42 HP
 • 3 Cylinder
6.9 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ४१५ डीआय एक्सपी प्लस 2WD
 • 42 HP
 • 4 Cylinder
6.9 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २७५ डीआय टियू प्लस 2WD
 • 39 HP
 • 3 Cylinder
6.3 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २६५ डीआई पावर प्लस २डब्ल्यूडी 2WD
 • 35 HP
 • 2048 CC
 • 3 Cylinder
6.1 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २६५ डीआय प्लस 2WD
 • 33 HP
 • 2235 CC
 • 3 Cylinder
5.6 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा जीवो २४५ विनयार्ड 4WD
 • 24 HP
 • 2 Cylinder
5.5 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा २७५ डीआय एसपी प्लस 2WD
 • 37 HP
 • 3 Cylinder
4.8 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो टेक प्लस २७५ डीआई २डब्ल्यूडी 2WD
 • 37 HP
 • 3 Cylinder
4.7 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ५९५ डीआई टर्बो २डब्ल्यूडी 2WD
 • 50 HP
 • 2523 CC
 • 4 Cylinder
4.6 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा ओजा 3140 4WD
 • 40 HP
 • 12 CC
 • 3 Cylinder
2.2 K
Mahindra Tractor
Mahindra OJA 2121 4WD
 • 21 HP
 • NA CC
 • 3 Cylinder
1.9 K
Mahindra Tractor
Mahindra OJA 2124 4WD
 • 24 HP
 • NA CC
 • 3 Cylinder
1.8 K
Mahindra Tractor
महिंद्रा युवो टेक प्लस ४०५ 2WD
 • 39 HP
 • 3 Cylinder
1.7 K
Mahindra Tractor
Mahindra OJA 2130 4WD
 • 30 HP
 • NA CC
 • 3 Cylinder
1.6 K
Mahindra Tractor
Mahindra OJA 3136 4WD
 • 36 HP
 • NA CC
 • 3 Cylinder
1.4 K
Mahindra Tractor
Mahindra OJA 2127 4WD
 • 27 HP
 • NA CC
 • 3 Cylinder
1.3 K
Mahindra Tractor
Mahindra OJA 3132 4WD
 • 32 HP
 • NA CC
 • 3 Cylinder

Mahindra Tractor Series

Used Mahindra Tractors

316
Mahindra
Mahindra 595 DI
210000 50HP
 • 2014
 • 6001 - 7000 Hrs
 • Bankura WB
229
Mahindra
Mahindra 265 DI
180000 30HP
 • 2006
 • Not Available Hrs
 • Saharanpur UP
180
Mahindra
Mahindra 475 DI
450000 42HP
 • 2020
 • 2001 - 3000 Hrs
 • Jamui BR
158
Mahindra
Mahindra 575 DI
600000 45HP
 • 2023
 • 500 - 1000 Hrs
 • Mainpuri UP

Mahindra Tractor Implements

Watch Mahindra Tractor Videos

Mahindra Tractor Dealers & Service Centers

Aadithya Tractors

 • Mahindra
 • Plot No 18,19, Akshaya Hi-tech city, Survey no 147,2 A3, Madurai Road, Rajapalayam - 626117, Dist - Virudunagar
 • Rajapalayam

AAKASH AUTOMOBILES

 • Mahindra
 • Shop NO 2, Gokuldham Complex, Nr. Mittal Petrol Pump , Bhopal Road, Obedullaganj - 464993, Dist - Raisen
 • Raisen

AAMIR TRACTORS

 • Mahindra
 • C-1 B-1 A-6, GIDC Estate, Bharuch-392015, Dist - Bharuch
 • Bhavnagar

Aarya AutoWheel

 • Mahindra
 • Mukhalishpur Road,Baniyabari,In front of B.P.S Inter College,Khalilabad-272175,Dist -Sant Kabir Nagar,Uttar Pradesh
 • Sant Kabir Nagar

About Mahindra Tractors

महिंद्रा ट्रॅक्टर बद्दल माहिती :

महिंद्रा ट्रॅक्टर ची किंमत सर्वात कमी किंमतीच्या श्रेणीपासून सुरू होते. महिंद्रा,२०एचपी  ते ६० एचपी पर्यंतची उत्पादक कंपनी योग्य ट्रॅक्टर किंमतीसह तसेच २ व्हील ड्राइव्ह आणि ४ व्हील ड्राइव्ह ट्रॅक्टरची मोठ्या प्रमाणात विविधता देते.महिंद्राच्या मालिकेच्या किमती, ट्रॅक्टर उपकरणे आणि ट्रॅक्टर देखभाल खर्च कृषी उद्योगात परवडण्याजोगे आहेत.आवश्यक परिस्थितीत दर्जेदार कार्य करण्यासाठी महिंद्राकडे मजबूत, प्रचंड आणि मजबूत इंजिन आहे. महिंद्रा ट्रॅक्टर हाताळण्यास सोपे आहेत आणि सर्वोत्तम किमतीत अद्वितीय स्टाइल आणि विश्वासार्ह ओळख घेऊन येतात. आणि, महिंद्राची किंमत रु.पासून सुरू होते. २. ५० लाख पासून महिंद्रा हे भारतात उत्पादित होणारे जागतिक शेत वाहन उत्पादन ऑपरेशन आहे. याचे मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र येथे आहे.महिंद्रा ही जगातील सर्वात महत्त्वाची ट्रॅक्टर उत्पादक कंपनी आहे. २०१८ मध्ये फॉरचून इंडिया ५०० द्वारे महिंद्रा अँड महिंद्रा भारतातील टॉप लिस्ट कंपनीमध्ये १७ व्या क्रमांकावर होती.भारतातील हा आघाडीचा ब्रँड जगभरात आपली सेवा देत आहे.


ब्रँड ची माहिती :

महिंद्रा ट्रॅक्टर ही २ ऑक्टोबर १९४५  पर्यंत लुधियानामध्ये महिंद्रा अँड मुहम्मद नावाने सर्वप्रथम एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी होती. नंतर त्याचे नाव महिंद्रा अँड महिंद्रा ठेवण्यात आल अखेरीस, कंपनीने भारतातील गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि राज्याच्या इतर भागा सारख्या अनेक राज्यांमध्ये ट्रॅक्टर विक्री आणि उत्पादनात वाढ पाहिली.ही सर्वोत्तम ट्रॅक्टर उत्पादन करणारी कंपनी आहे. महिंद्रा व्हॉल्यूमनुसार जगातील सर्वाधिक विकला जाणारा ट्रॅक्टर ब्रँड बनला आहे. महिंद्रा ट्रॅक्टर्स भारतातील डीलमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे, ही जगातील सर्वात मोठी ट्रॅक्टर जाहिरात आहे आणि ती १९६३ पासून बाजारात आघाडीवर आहे.महिंद्राच्या आयोजकांचे नाव जे.सी. महिंद्रा, के.सी. महिंद्रा आणि मलिक गुलाम मुहम्मद अशी होती.त्याची विक्री गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये यशस्वी आहे. गुजरातमध्ये महिंद्रा ट्रॅक्टरची विक्री महिंद्रा गुजरात या चिन्हाखाली आहे आणि पंजाबमध्ये त्याचे सौदे स्वराज नावाने आहेत.१९९९ मध्ये, महिंद्राने गुजरात सरकारकडून १००% गुजरात ट्रॅक्टर खरेदी केले आणि महिंद्राने २००४ मध्ये स्वराज मध्ये६४.६ % शेर्स विकत घेतले.


महिंद्रा ट्रॅक्टर्स ने २०११ मध्ये राजकोटमध्ये युवराज या ब्रँड नावाने १५ एचपी ट्रॅक्टरचे उत्पादन सुरू केले. राजकोटमधील प्लांट दीपक डिझेल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महिंद्रा आणि महिंद्रा यांनी एकत्रितपणे स्थापित केला आहे. प्लांटमध्ये प्रत्येक वर्षासाठी ३०००० ट्रॅक्टरची जास्तीत जास्त मर्यादा आहे.


भारतातील महिंद्रा ट्रॅक्टर २०२:

भारतातील पापुलर महिंद्रा ट्रॅक्टर, महिंद्रा युवो २७५ डीआय ट्रॅक्टर, महिंद्रा युवो ४१५ डीआय ट्रॅक्टर, महिंद्रा ५८५ डी आय ट्रॅक्टर, महिंद्रा ५९५ डीआय ट्रॅक्टर, महिंद्रा २६५ पॉवर प्लस ट्रॅक्टर, महिंद्रा २७५  ईसी ओ, महिंद्रा २७५ महिंद्रा २७५ डीआय, महिंद्रा ५९५ डीआय ट्रॅक्टर डी आई डीआई  महिंद्रा युवो ४७५डीआई , महिंद्रा अर्जुन नुवो ६०५ डीआयएम्स , महिंद्रा अर्जुन नुवो ६०५ डीआई १ , महिंद्रा नुवो ५७५ डीआई महिंद्रा नुवो ५७५ डीआई महिंद्रा अर्जुन ५५ डीआई, महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५ डीआई पीएस , महिंद्रा अर्जुन इंटरन्याशनल ,महिंद्रा ५५ पावर प्लस 


भारतातील सर्वात आकर्षक करणारे  ट्रॅक्टर ब्रँड :

महिंद्रा ट्रॅक्टर सर्वात विश्वासार्ह ठरला आहे. ही एक उत्तम कंपनी आहे जी १९६३ मध्ये सुरू झाली आहे आणि तिचे शक्तिशाली अस्तित्व सादर करण्यासाठी थांबत आहे. मुख्य वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धी भारताचा आवडता ट्रॅक्टर ब्रँड म्हणून महिंद्राच्या स्थानाचे समर्थन करतात.


महिंद्रा ट्रॅक्टर हे भारतातील सर्वात आकर्षक ब्रँड आहेत आणि सर्व ब्रँड ट्रॅक्टरमध्ये सर्वोच्च स्थान उंचावतात. हे कंपनीद्वारे सुलभ प्रकारची उपकरणे देखील प्रदान करतेहे सर्वात जास्त इंजिन पॉवर, उत्तम उचलण्याची क्षमता, उच्च इंधन कार्यक्षमता, ड्युअल-फंक्शन उपलब्धता, आकारमान आणि वजन यासाठी प्रसिद्ध आहे. हे महिंद्राच्या काही मॉडेल्ससाठी विविध वैशिष्ट्यांसह परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहे.त्यातील काही महिंद्रा जिवो २२५ डीआई रेंज २. २५ लाख ते वैशिष्ट्यांनुसार सर्वोच्च रेंज आहेत.वेगळ्या ट्रॅक्टर ब्रँडच्या तुलनेत महिंद्रा ट्रॅक्टर, मिनी ट्रॅक्टर आणि इतर उपयुक्त अवजारे यांचा सर्वात कार्यक्षम प्रदाता आहे. महिंद्रा सर्व आवश्यक गुण आणि वैशिष्ट्ये देते जे कृषी व्यायामासाठी भव्य आहेत.


महिंद्रा ट्रॅक्टर हाच का?

 • खूप पावर ची इंजिन -कार्यक्षम :

महिंद्रा ट्रॅक्टर मध्ये वापरलेली डीआय इंजिने अत्यंत इंधन-कार्यक्षम म्हणून ओळखली जातात.

 • दुहेरी उद्देशाचा गुरु :

महिंद्रा ट्रॅक्टर ने दुहेरी उद्देशाने सर्व भारतीय शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर चे उत्पादन केले आहे. पहिला उद्देश शेतीसाठी आहे आणि दुसरा उद्देश मालगाडीसाठी आहे.

 • परवडणारी मोजकीच  किंमत :

महिंद्रा ट्रॅक्टर किंमत टिकवून ठेवतात जे ट्रॅक्टरच्या किमती आणि फायदे यांच्यात अतिशय परवडणारे आणि चांगले संतुलन असतात.

 • सर्वोत्तम लोन ची उपलब्धता

महिंद्रा ट्रॅक्टर ला भारतातील सर्व ब्रँडमध्ये सर्वाधिक कर्ज एलटीव्हि (लोन टू व्हॅल्यू) गुणोत्तर आहे.

 • प्रत्येक भागात सहज उपलब्धता

ट्रॅक्टर पार्ट्स च्या सहज उपलब्धतेमुळे महिंद्रा ट्रॅक्टर जास्तीत जास्त अप टाइम मध्ये करते.


महिंद्रा ५७५ ट्रॅक्टर बद्दल माहिती :

महिंद्रा ५७५ हे आतापर्यंतच्या सर्वात पापुलर ट्रॅक्टर पैकी एक आहे. हा ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांचा जिवलग मित्र आहे. हा सर्वात स्वस्त ट्रॅक्टर कोणत्याही प्रकारची शेतीची कामे करण्यास सक्षम आहे. महिंद्रा ५७५  सर्व प्रकारची शेती मशिनरी सहजपणे वापरू करू शकते.

                     

महिंद्रा ट्रॅक्टर ५७५ शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक उत्पादन घेण्यास मदत करते. हा ५७५ ट्रॅक्टरचे इंधन आणि शेतकऱ्यांचा वेळ वाचविण्यास सक्षम आहे. विशेषतः महिंद्रा ५७५ भारतातील महाराष्ट्र राज्यात पापुलर आहे आणि उर्वरित राज्यात महिंद्रा ४७५ सर्वात जास्त आवडतो. 


डीलरशिप आणि सर्व्हिस सेन्टर : 

ट्रॅक्टरच्या ब्रँड्समध्ये महिंद्रा हे सर्वात छान मॉडेल आहे. महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलरची माहिती मिळवण्यासाठी खेतीगाडी हा सर्वोत्तम उपाय आहे.खेतीगाडी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या सहज खरेदीसाठी विश्वसनीय माहिती पुरवते. वेबसाइट ट्रॅक्टरची सर्व वैशिष्ट्ये, अनुप्रयोग आणि इतर ट्रॅक्टरमधील तुलना या बद्दल माहिती देते.भारतातील अधिकृत महिंद्रा डीलर आणि खेतीगाडी येथील महिंद्रा सर्व्हिस सेंटर तपासात्यामुळे, जर तुम्हाला महिंद्रा ट्रॅक्टर घ्यायचा असेल तर खेतीगाडी हे त्यासाठी योग्य प्लॅटफॉर्म आहे.महिंद्रा ट्रॅक्टर बद्दल अपडेट माहिती मिळवण्यासाठी खेतीगाडी मोबाईल अँप डाउनलोड करा आणि मिळवा भरपूर माहिती.


* सगळ्या ट्रॅक्टर ची ब्रांड :   

महिंद्रा  ट्रॅक्टर, स्वराज  ट्रॅक्टर, सोनालिका  ट्रॅक्टर, न्यू होल्याण्ड  ट्रॅक्टर, ऐचर  ट्रॅक्टर, कोबाटा  ट्रॅक्टर, टाफे  ट्रॅक्टर, मेसी फर्गुसन, फ़ोर्स मोटर्स  ट्रॅक्टर, इंडो फार्म  ट्रॅक्टर, प्रित  ट्रॅक्टर, पावर ट्रैक  ट्रॅक्टर, फार्म ट्रैक  ट्रॅक्टर, स्टैंडर्ड   ट्रॅक्टर, येस  ट्रॅक्टर, ट्रैक स्टार  ट्रॅक्टर, स्टँडर्ड ट्रॅक्टर. 


महिंद्रा ट्रॅक्टर च्या किमती विषयी माहिती : 


ट्रॅक्टर मॉडेल चे नाव 

एचपी 

सिलेंडर 

किंमत 

महिंद्रा युवराज २१५ एनएक्सटी २डब्लूडी 

१५ एचपी 

१ सिलेंडर

३. २५ ते ३. ६० लाख 

महिंद्रा जिओ २२५ डीआई  २डब्लूडी 

२० एचपी


२ सिलेंडर

३. ०० ते ३. ७५ लाख 

महिंद्रा जाओ २२५  डीआई  ४डब्लूडी 

२४ एचपी

२ सिलेंडर

४. ०० ते ४. ३५ लाख 

महिंद्रा २४५ डीआई ऑर्चर्ड २डब्लूडी 

२४ एचपी

२ सिलेंडर

४. २० ते ४. ५० लाख 

महिंद्रा २५५ डीआई  २डब्लूडी  

२५ एचपी

२ सिलेंडर

४. १५ ते ४. ५५ लाख 

महिंद्रा २५५ डीआई पावर प्लस  २डब्लूडी 

२५ एचपी

२ सिलेंडर

५. १५ ते ५. ४५ लाख 

महिंद्रा २६५ डीआई  २डब्लूडी 

३० एचपी

३सिलेंडर

४. ५० ते ५. ०० लाख 

महिंद्रा युवो २६५ डीआई  २डब्लूडी 

३२ एचपी

३ सिलेंडर

५. ३५ ते ५. ९० लाख 

महिंद्रा युवो २७५ डीआई २डब्लूडी 

३५ एचपी

३ सिलेंडर

५. ३५ ते ५. ८० लाख 

महिंद्रा २६५ पावर प्लस २डब्लूडी

३५ एचपी

३ सिलेंडर

५. ०० ते ५. ६५ लाख 

महिंद्रा २७५ डीआई इको २डब्लूडी

३५ एचपी

३ सिलेंडर

५. १० ते ५. ६५ लक्ख 

महिंद्रा जीवो ३६५ डीआई ४ड्वब्लूडी 

३६ एचपी

३ सिलेंडर

५. ८५ ते ६. २० लाख 

महिंद्रा २७५ डीआई एक्सपी प्लस २डब्लूडी 

३७ एचपी

३ सिलेंडर

५. ९० ते ६. ३० लाख 

महिंद्रा २७५ डीआई टीयू २डब्लूडी 

३९ एचपी

३ सिलेंडर

५. ०० ते ६. लाख 

महिंद्रा २९५ दि २डब्लूडी

३९ एचपी

३ सिलेंडर

६. ००ते ६. ४० लाख 

महिंद्रा ३९५ डीआई २डब्लूडी 

३९ एचपी

३ सिलेंडर

५. ७० ते ६. ०० लाख 

महिंद्रा ४१५ डीआई २डब्लूडी 

४० एचपी

४ सिलेंडर 

६. ०० ते ६. ७५ लाख 

महिंद्रा युवो  ४१५ डीआई २ डब्लूडी 

४० एचपी

४ सिलेंडर 

६. ३ ५ते ६. ९० लाख 

महिंद्रा युवो ४७५ डीआई २ डब्लूडी 

 

४२ एचपी

४ सिलेंडर 

७. ०० ते ७. ३५ लाख 

महिंद्रा ४७५ डीआई २ डब्लूडी

४४ एचपी 

४ सिलेंडर 

५ ते ६ लाख 

महिंद्रा ४७५ डीआई एक्सपी प्लेस २डब्लूडी 

४४ एचपी

४ सिलेंडर 

६. १० ते ६. ८२ लाख 

महिंद्रा ५७५ डीआई २ डब्लूडी

 

४५ एचपी

४ सिलेंडर 

६. २१ ते ७. ०० लाख 

महिंद्रा युवो ५७५ डीआई २ डब्लूडी


४५ एचपी

४ सिलेंडर 

६. ८० ते ७. ४० लाख 

महिंद्रा युवो ५७५ डीआई ४ डब्लूडी


४५ एचपी

४ सिलेंडर 

७. ९० ते ८. १५ लाख 

महिंद्रा ५७५ डीआई एक्सपी प्लस २डब्लूडी 

४७ एचपी

४ सिलेंडर 

६. ०० ते ६. ४५ लाख 

महिंद्रा ५७५ डीआई एक्सपी प्लस ४डब्लूडी  

४७ एचपी

४ सिलेंडर 

६. ९० ते ७. ३ ५ लाख 

महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५ डीएम्स २डब्लूडी 

४९ एचपी

४ सिलेंडर 

८. ०० ते ८. ६० लाख 

महिंद्रा ५९५ डीआई २डब्लू डी 

५० एचपी

४rसिलेंडर 

७. ० ते ७. २५ लाख 

महिंद्रा ५९५ डीआई सरपंच २डब्लूडी

५० एचपी

४ सिलेंडर 

७. १० ते ७. ४ ०लाख 

महिंद्रा ५८५ डीआई भूमिपुत्र २डब्लूडी 

५० एचपी

४ सिलेंडर 

७. ९ ० ते ७. ४० लाख 

महिंद्रा  अर्जुन ५५५ डीआई  २डब्लूडी 

५० एचपी

४ सिलेंडर 

७. ०ते ७. ६५ लाख 

अर्जुन नोवो ६०५ डीआई ऐसी 

कॅबिन २डब्लूडी

५० एचपी

४ सिलेंडर 

९. ६० ते १०. २० लाख 

महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५ डीआई पीएस २डब्लूडी 

५२ एचपी

४ सिलेंडर 

८. ५० ते ९. ० लाख 

अर्जुन नोवो ६०५ डीआई १  २डब्लूडी

५० एचपी

४ सिलेंडर 

८. ०ते ८. ५० लाख 

महिंद्रा अर्जुन नोवो ६०५  डीआई  डब्लूडी 

५७ एचपी

४ सिलेंडर 

८. ०ते १०. ० लाख 

महिंद्रा अर्जुन ६०५ डीआई अल्ट्रा २डब्लूडी 

५७ एचपी

४ सिलेंडर 

७. ०ते ७. ५० लाख 

महिंद्रा ५५५ डीआई पावर प्लस २डब्लूडी

५७ एचपी

४ सिलेंडर 

७. ५० ते ८. ० लाख 

महिंद्रा नोवो ६०५ डीआई ४ डब्लूडी 

६५एचपी

४ सिलेंडर 

१०. ६० ते ११. २० लाख 

महिंद्रा नोवो ७५५ डीआई ४डब्लूडी 


७५ एचपी

४ सिलेंडर 

१२. १५ ते ४. ५० लाख 

महिंद्रा अर्जुन इंटरन्याशनल ४डब्लूडी

८५ एचपी

४ सिलेंडर 

१८ ते १८. २५ लाख 

महिंद्रा ४७५ डीआई एसपी प्लस 

४४ एचपी

४ सिलेंडर 

७. ०० लाख 

महिंद्रा २५५ डीआई पावर प्लस 

२५ एचपी

२ सिलेंडर 

४. ० ते ५. ० लाख 

महिंद्रा युवो ५८५ एम ए टी 

४० एचपी

४  सिलेंडर 

८. ३० ते ८. ७० लाख महिंद्रा ट्रॅक्टर बद्दल विचारली जाणारी प्रश्न ?

प्रश्न:१  महिंद्रा ट्रॅक्टर ची एचपी रेंज क्षमता काय आहे ?

उत्तर महिंद्रा ट्रॅक्टर ची एचपी रेंज २० ते ६० एचपी इतकी आहे. कृपया तुमच्या जवळच्या भारतातील महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलरला खेतीगाडी येथे तपासू शकता. 

प्रश्न: २  महिंद्रा ट्रॅक्टर ची सर्वोच्च किंमतिची रेंज काय आहे?

उत्तर  महिंद्रा ट्रॅक्टर ची  सर्वोच्च किंमतिची रेंज जास्तीत जास्त १७ लाख आहे आणि तो महिंद्रा अर्जुन इंटरन्याशनल ४डब्लूडी हा मॉडेल आहे. 

प्रश्न:३  महिंद्रा ट्रॅक्टर शेतात वापरतो  येण्यासाठ योग्य आहे का?

उत्तर  हपय कारण, महिंद्रा ट्रॅक्टरची रचना जमीन तयार करणे, पेरणी, पीक काळजी, कापणी आणि काढणीनंतरची क्रिया यासारख्या महत्त्वाच्या कृषी क्रिया करण्यासाठी करण्यात आली आहे.

प्रश्न:४. महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्स आर्थिक सहाय्य देतात का?

उत्तर  महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्स पेमेंट पर्यायांच्या सोयीप्रमाणे दृष्टीने आर्थिक सहाय्य देतात.

प्रश्न: ५ महिंद्रा ट्रॅक्टर ची किंमत किती आहे ?

उत्तर : महिंद्रा ट्रॅक्टरची अंदाजे सुरुवातीची किंमत २ लाख पासून ते १० लाखपर्यंत आहे.

प्रश्न: ६ आमच्यासाठी नवीन महिंद्रा ट्रॅक्टर कोणता आहे ?

उत्तर  महिंद्रा ४७५ डीआय एसपी प्लस हे कृषी कार्यांसाठी महिंद्रा ट्रॅक्टर आहे.

प्रश्न: ७ तुमच्या जवळील बेस्ट महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्स निवडण्यात खेतीगाडी कशी मदत करू शकते?

उत्तर : खेतीगाडीवरील तुमचे स्थान, लोकप्रियता, रेटिंग आणि पुनरावलोकनांच्या आधारे तुम्ही भारतातील महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्स शोधू शकता. खेतीगाडी सह सूचीबद्ध व्यवसायांकडून सर्वोत्तम ऑफर मिळविण्यासाठी, ट्रॅक्टर डीलर्स टॅबवर क्लिक करा आणि ट्रॅक्टर ब्रँड आणि शहर यासारख्या आवश्यकता भरा. आणि ट्रॅक्टर डीलर्स ची संपूर्ण माहिती मिळवा.

प्रश्न: ८ भारतातील महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्सकडून मला कोणत्या प्रकारच्या अतिरिक्त सेवा मिळू शकतात?

उत्तर : महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्स कडे एक विशेष सेवा मूल्य पॅकेज आहे ज्यामध्ये मूल्य विषयी च्या सेवांच्या श्रेणी सह रेगुलर देखभाल सेवा उपलब्ध आहेत.

प्रश्न: ९. महिंद्रा ट्रॅक्टर निवडण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी खेतीगाडी सर्वोत्तम कशी आहे?

उत्तर : खेतीगाडी तुम्हाला महिंद्रा ट्रॅक्टर्सचे किमतीसह मॉडेल, महिंद्रा नवीन ट्रॅक्टर, महिंद्रा नवीन येणारी ट्रॅक्टर, महिंद्रा पापुलर ट्रॅक्टर, महिंद्रा मिनी ट्रॅक्टर, महिंद्रा वापरलेल्या ट्रॅक्टरची किंमत, तपशील, फोटो ट्रॅक्टर बातम्या कळवते . 

प्रश्न: ११   २०२ मध्ये महिंद्रा ट्रॅक्टरची किंमत किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ट्रॅक्टरची किंमत २ लाख पासून सुरू आणि  ते १० लाख पर्यंत आहे

प्रश्न: १२. महिंद्रा ५७५ एचपी रेंज काय आहे?

उत्तर महिंद्रा ५७५ एचपी रेंज ४५ एचपी आहे. 

प्रश्न:१३  महिंद्रा ट्रॅक्टर ५७५ हा २डब्लूडी आहे की४डब्लूडी आहे ?

उत्तर :महिंद्रा ट्रॅक्टर ५७५ हा २डब्लूडी आहे. 

प्रश्न: १४ अर्जुन ट्रॅक्टरमध्ये किती सिलिंडर असतात?

उत्तर अर्जुन ट्रॅक्टर ५५ डीआई मध्ये ४ सिलेंडर आहेत

प्रश्न: १६ महिंद्रा ४७५ डीआई ची भारतात किंमत किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ४७५ डीआई  ट्रॅक्टरची किंमत ५.४५ लाख भारतात ५. ९० लाख आहे 

प्रश्न: १६ महाराष्ट्र राज्यातील पापुलर महिंद्रा ट्रॅक्टर कोणता आहे?

उत्तर : महिंद्रा ५७५ ट्रॅक्टर हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात पापुलर ट्रॅक्टर आहे.

प्रश्न:१७ महिंद्रा५८५ ची भारतात किंमत किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ५८५ ची किंमत ६ लाख ते६. ७५  लाख दरम्यान आहे.

प्रश्न:१८  महिंद्रा ट्रॅक्टर 575 ची किंमत किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ट्रॅक्टर ५७५ ची किंमत५. ७५ लाख ते ६. ३० लाख दरम्यान आहे.

प्रश्न: १९  २०२ मधील लोकप्रिय मॉडेल कोणते आहे?

उत्तर : महिंद्रा५७५डीआई हे २०२ मध्ये शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय ट्रॅक्टर मॉडेल आहे.

प्रश्न: २० २०२ मध्ये महिंद्रा ट्रॅक्टर ४७५ ची किंमत किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ४७५ डीआई ट्रॅक्टरची किंमत ५. ४५ लाख रुपयांपासून ५. ९० लाख रुपयांपर्यंत सुरू होते. महिंद्रा५७५डीआई ट्रॅक्टरची किंमत भागानुसार बदलते.

प्रश्न: २१ महिंद्रा ४७ डीआयएक्सपी प्लस ट्रॅक्टरचे मायलेज किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ४७ डीआयएक्सपी प्लस ट्रॅक्टर मायलेज ४४ एचपी सह उत्कृष्ट आहे.

प्रश्न: २२ महिंद्रा ट्रॅक्टर चे  कोणते मॉडेल मिनी-सिरीजमध्ये येते?

उत्तर : महिंद्रा युवराज२१५ एनएक्सटी ट्रॅक्टर मॉडेल मिनी-सिरीज रेंजमध्ये उपलब्ध आहे.

प्रश्न:२४. महिंद्रा अर्जुन५५५ डीआई  शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय का आहे?

उत्तर : महिंद्रा अर्जुन ५५५ डी आई  मायलेजमध्ये मजबूत आहे, ते १८०० किलो वजन उचलण्याची हायड्रॉलिक क्षमता सहजपणे लोड करू शकता.

प्रश्न: २४  महिंद्रा ट्रॅक्टरचे मायलेज किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा ट्रॅक्टर हे जगभरातील सर्वात कार्यक्षम ट्रॅक्टर आहेत. अशाप्रकारे, महिंद्रा ट्रॅक्टर १५ ते ८५ एचपी च्या रेंजमध्ये येतात जे शेती आणि व्यावसायिक दोन्ही उद्देशांसाठी योग्य आहेत.

प्रश्न:२५  महिंद्रा ट्रॅक्टरची किंमत किती आहे?

उत्तर : महिंद्रा आणि महिंद्रा कंपनी नेहमीच भारतीय शेतकऱ्यांसाठी योग्य असे ट्रॅक्टर बनवते जे खर्चातही परवडणारी असतात. तर, महिंद्रा ट्रॅक्टरच्या किमतीची श्रेणी किमान २. ५ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि १७. ५ लाख रुपयांपर्यंत जाते

प्रश्न: २६ . महिंद्रा ट्रॅक्टर बाजारात परवडणारे आहेत की नाही?

उत्तर होय, महिंद्रा ट्रॅक्टर बाजारात परवडणारे आहेत आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी मोजक्या किमतीत येतात.

प्रश्न:२७  महिंद्रा अर्जुन इंटरनॅशनल ४डब्लूडी बहुउद्देशीय ट्रॅक्टर आहे की नाही?

उत्तर : होय, महिंद्रा अर्जुन इंटरनॅशनल ४डब्लूडी हा एक बहुउद्देशीय ट्रॅक्टर आहे जो शेती आणि इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

प्रश्न: २९ महिंद्रा ट्रॅक्टर सेकंड हँड मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहेत का?

उत्तर : होय, विविध विक्रेत्यांकडून महिंद्रा ट्रॅक्टर चे विविध मॉडेल्स सेकंड हँड ट्रॅक्टर मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहेत.

 
Mahindra Tractor Related FAQs

Ans : महिंद्रा ट्रॅक्टर २० एचपी पेक्षा कमी आणि ६० एचपी च्या वर उपलब्ध आहेत.

Ans : महिंद्रा ट्रॅक्टर जमीन तयार करणे, पेरणी, पीक निगा, कापणी आणि काढणी नंतरच्या क्रिया इत्यादि सारख्या गंभीर कृषी क्रियाकलापांसाठी डिझाइन केलेले आहेत.

Ans : महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्स पेमेंट पर्यायांच्या सुलभतेच्या दृष्टीने आर्थिक सहाय्य देतात .

Ans : महिंद्रा ट्रॅक्टरची अंदाजे किंमत सुमारे २ लाख ते १० लाख रुपये आहे.

Ans : महिंद्रा ४७५ डीआय एसपी हा कृषी कार्यासाठी महिंद्राचा नवीनतम ट्रॅक्टर आहे.

Ans : तुम्ही खेतीगाडी मधील महिंद्रा ट्रॅक्टर डीलर्सना त्यांच्या भारतातील स्थान, लोकप्रियता, रेटिंग आणि पुनरावलोकनांच्या आधारावर शोधू शकता. खेतागाडीसह सूचीबद्ध केलेल्या व्यवसायांकडून सर्वोत्तम ऑफर मिळविण्यासाठी, ट्रॅक्टर डीलर्स टॅबवर क्लिक करा आणि ट्रॅक्टर ब्रँड आणि शहर यासारख्या आवश्यकता भरा. आणि ट्रॅक्टर डीलर्स ची संपूर्ण माहिती मिळवा.

Ans : यासाठी तुम्ही आमच्या खेतीगाडी च्या अधिकाऱ्याशी सुद्धा संपर्क करू शकता .

Ans : खेतीगाडी तुम्हाला महिंद्रा ट्रॅक्टरचे मॉडेल, महिंद्रा नवीन ट्रॅक्टर, महिंद्रा आगामी ट्रॅक्टर, महिंद्रा लोकप्रिय ट्रॅक्टर, महिंद्रा मिनी ट्रॅक्टर, महिंद्रा वापरलेल्या ट्रॅक्टरची किंमत, तपशील, पुनरावलोकने, चित्रे, ट्रॅक्टर बातम्या इ. प्रदान करते.

Ans : महिंद्रा ट्रॅक्टरची किंमत २ लाख ते १० लाख रुपये आहे.

Ans : महिंद्रा ५७५ डीआय मध्ये ४५ एचपी आहे.

Ans : महिंद्रा ५७५ डीआय ट्रॅक्टर मध्ये २ व्हील ड्राइव्ह आहे.

Ans : अर्जुन ट्रॅक्टर ५५५ डीआय मध्ये ४ क्रमांकाचे सिलिंडर आहेत

Ans : महिंद्रा ४७५ डीआय ट्रॅक्टर ची किंमत रु. ५.४५ लाख भारतात ५.९० लाख आहे.

Ans : महिंद्रा ५७५ ट्रॅक्टर हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात लोकप्रिय ट्रॅक्टर आहे.

Ans : महिंद्रा ५८५ ची किंमत ६ लाख ते ६.७५ लाख दरम्यान आहे.

Ans : महिंद्रा ट्रॅक्टर ५७५ ची किंमत ५.७५ लाख ते ६.३० लाख दरम्यान आहे.

Ans : महिंद्रा ५७५ डीआय हे शेतकऱ्यांमध्ये २०२१ मध्ये लोकप्रिय ट्रॅक्टर मॉडेल आहे.

Ans : महिंद्रा ४७५ डीआय ट्रॅक्टरची किंमत रु. ५.४५ लाख ते रु. ५.९० लाखांपर्यंत परवडणाऱ्या किमतीत सुरू होते. महिंद्रा ५७५ डीआय ट्रॅक्टर ची किंमत प्रदेशानुसार बदलते.

Ans : ४४ एचपी सह महिंद्रा ४७ डीआय एक्सपी प्लस ट्रॅक्टर मायलेज उत्कृष्ट आहे.

Ans : महिंद्रा युवराज २१५ नेक्स्ट २व्हील ड्राईव्ह ट्रॅक्टर मॉडेल मिनी सीरीज रेंजमध्ये उपलब्ध आहे.

Ans : महिंद्रा अर्जुन ५५५ डीआय ५० एचपी सह मायलेजमध्ये मजबूत आहे ते १८०० किलो वजन उचलण्याची हायड्रॉलिक क्षमता सहजपणे लोड करू शकते.

द्रुत दुवे

x
KhetiGaadi Web App
KhetiGaadi Web App

0 MB Storage, 2x faster experience