Shaktiman Power Harrow SRP - 8
Shaktiman Power Harrow SRP - 8

आवश्यक ट्रॅक्टर एचपी : 71-80

ब्लेडची संख्या : 18

कार्यरत रूंदी : 225 cmc

डेमो विनंती
किंमत मिळवा
No of Blades : 18
Required tractor HP : 71-80
Weight(kg) : 680
Working width : 225 cmc


Like Us On

ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू