ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 3600 ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿ, 47 ಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 3037 ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್, 39 ಎಚ್‌ಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ

ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 3600 ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿ, 47 ಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 3037 ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್, 39 ಎಚ್‌ಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ

ರೈತರ ಪಾಲುದಾರ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 3600 ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿ, 47 ಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 3037 ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್, 39 ಎಚ್‌ಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 7875114466 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

Ad
ad
Valid till 31/12/2020

Similar Offer

Quick Links

Get Tractor Price
×
KhetiGaadi Web App
KhetiGaadi Web App

0 MB Storage, 2x faster experience