Published By : Sakal Dec 14, 2018

शेतकऱ्यांसाठी 'खेतिगाडी' ऑनलाइन मंच

सोलापूर ता .१४ : शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर व शेतीविषयक उपकरणांची खरेदी - विक्री : त्याचबरोबर त्यांना ट्रॅक्टर भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी खेतीगाडी हा ऑनलाइन मंच सोलापुरात तयार झाला आहे . या खेतीगाडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व त्यासाठी लागणारी अवजारे मिळणे सोयीचे जाणार असल्याची माहिती संचालक विष्णू दास व सिईओ प्रवीण शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली . खेतिगाडी डॉट कॉम या संकेत स्थळावर ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे . खेतिगाडी हे अॅप १० प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिले आहे . भविष्यात हे अॅप१८भारतीय भाषांमध्ये देण्याचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले . शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा हाच त्यामागचा उद्देश्य आहे. जागतिक पातळीवर खेतिगाडीची सेवा जर्मनीत सुरु झाली होती . त्यानंतर आम्ही शेतकऱ्यांना जागतिक कृषी प्रवाहात एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहोत , असेही त्यांनी सांगितले. जागतिक 'खेतिगाडी' ऑनलाइन मंच आता सोलापुरात  K X K. K J X. K J X K JN K J K J~ X Hn J~ X J K IR JN H. JN X K I X I K J K I X J K J Jn JN X J Xr Kn X~ JN X I^ K J> X J K K K J X H J J X I^ X JB H^ K K. X~ K. X J K I K I~ JN K IR K X JN K K K^ K X K" I J K. K H~ J J H. I~ In X~ JN K I~ K J Xr J Xr Hn JN K K X K. K J X K K JB J Jn K K X J J2 I^ X~ K. Xr Hn K Xr~ In X~ JN K I~ K J Xr I^ X I X H. J K J J~ X J Xr Z Zb K. K Ib Kn X~ JN I^ K X J K H. I K K J K K^ X~ Kb H^ K X. J J K H^ X^ J I X J K J K J~ X J J K JN X. J I K K. X J K JN X K" Kn X~ JN I^ K X J K H. I X K^ K J K J X. K. X J K X~ K^ K I^ K J> X J K I H" K H. I^ K. X J H^ K K. X J K I X J K K K JN X In X~ JN K I~ K J X I Xr J X In X J I^ K K X J I^ K K X H^ J~ K I^ K K X J X K K^ X J2 Kn K H. Jn Xr J K H. J X J JN X K I^ K K J K K K~ Jn X~ JB Jn K K. X Kn X~ JN I^ K X J K H. J K JN H. JN X K I X I K J K K^ K Hn J~ K K K JB Kn X~ JN X K^ K K~ J IR H J I^ K J> Xr K^ K J K J> X J K K K J X J X K X JN X K K K K JB I^ K J> Xr Hn J> K JN X J K H. J K JN H. JN X K I X I K J K I K H^ J~ K I^ K J~ K IR K^ K J K I^ K J> X J K K J X K K^ X> JN X JB I^ K J> Xr K K In X~ JN K I~ K J X I K H Jn X Jn X~ Kn X J H^ K K. X J K I Xr Kn K H. Jn Xr J K H. J X K K H. I~ K JN K. Xr In X~ JN K I~ K J X JN K X J Xr Kn X~ JN I^ K X J K H. J K K^ K K^ K Jr H JN X J Jn J K H. I X K K^ K K X JN K J K K K JN X J X K K^ J> Xr JN X J K H. J K JN X J K I K H J J X Ir J X I~ X J H J I^ K J> Xr In K X~ Jn X I^ K J> Xr H^ J^ K^ K K^ K I^ X K X I^ K J> X J K K K J X K X JN X J K H J I^ K J> K H. I X J K K^ K J K K J X K> Xr Kn X~ JN I^ K X J K H. I Xr Kn K K X K K IR Kn X K J I^ J X I^ K J> Xr Kn I^ X J K X JN Xr In X~ JN K I~ K J X K. K Kn X~ JN X K^ K K~ J IR H J I^ K J> K H. I X J K K K X KR J X K I^ K K I Xr H JN X J K Jn IR In K X~ Jn X Jn K K K^ K I^ X K X~ JN Xr I^ H. JN X K K I Jn K K H^ Kn X H JN X J K Jn J Xr J K J X J K J Xr Jn X~ J> K K Xr H^ Kn K K K X KR I I I^ K H. J K H I^ J X~ I^ K H. I X J K J K J Jn X J K K K J X H I^ K I J H. I K K^ K Hn J> J> X J K JB J Kb Hn K. X J K I X~ K X Kn K H. Jn Xr J X K J> K K. Xr

Similar press releases

Quick Links

Get Tractor Price
×
KhetiGaadi Web App
KhetiGaadi Web App

0 MB Storage, 2x faster experience