Tafe Power Harrow 615PH
Tafe Power Harrow 615PH

आवश्यक ट्रॅक्टर एचपी : 51-60

ब्लेडची संख्या : 12

कार्यरत रूंदी : 1500 mm

डेमो विनंती
किंमत मिळवा
No of Blades : 12
No of Rooters : 6
Required tractor HP : 51-60
Weight(kg) : 545
Working width : 1500 mm


Like Us On

ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू