Shaktiman Power Harrow SRP - 5
Shaktiman Power Harrow SRP - 5

आवश्यक ट्रॅक्टर एचपी : 61-70

ब्लेडची संख्या : 12

कार्यरत रूंदी : 150 cmc

डेमो विनंती
किंमत मिळवा
No of Blades : 12
Required tractor HP : 61-70
Weight(kg) : 545
Working width : 150 cmc


Like Us On

ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू