Landforce Sprayer DMS-400/600
Landforce Sprayer DMS-400/600

नॉज़ज़ल्सची संख्या : 23 T Zet, spacing 20 inches

टाकीची क्षमता : 400/600 Liter

डेमो विनंती
किंमत मिळवा
Boom Length : 12 mm
No.of nozzles : 23 T Zet, spacing 20 inches
P.T.O RPM : 540
Tank Capacity : 400/600 Liter


Like Us On

ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू