Dasmesh Combine Harvester 912
Dasmesh Combine Harvester 912

बारची रुंदी कापणारा (मिमी) : 3657 mm

डेमो विनंती
किंमत मिळवा
Cutter Bar width(mm) : 3657 mm
Height : 4000 mm
Length : 11010 mm
No of straw walker : 5
Required tractor HP : 41-50
Weight(kg) : 6610
Width : 2560 mm


Like Us On

ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू