Sonalika अवजाराचे मॉडेल्स

औजाराचे प्रकार : Combine Harvester

मॉडेल : TDC-2000

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Mould Board Plough

मॉडेल : Sonalika Mould Board Plough

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Disc Plough

मॉडेल : Sonalika Disc Plough

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Thresher

मॉडेल : Paddy Thresher

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Thresher

मॉडेल : Multicrop Thresher

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Seed Drill

मॉडेल : Double Top Box-9

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Seed Drill

मॉडेल : Single Top Box-9

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Straw Reaper

मॉडेल : SL 56

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Straw Reaper

मॉडेल : SL 51

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Power Harrow

मॉडेल : Sonalika Power Harrow

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Disc Harrow

मॉडेल : 12 Disc Harrows (7 7)

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Disc Harrow

मॉडेल : 12 Disc Harrows (6 6)

डेमो विनंती किंमत मिळवा

औजाराचे प्रकार : Disc Harrow

मॉडेल : 10 Disc Harrows (5 5)

डेमो विनंती किंमत मिळवा

ट्रॅक्टरची किंमत

*
*

होम

किंमत

Tractors in india

ट्रॅक्टर्स

तुलना

रिव्यू